X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

  • Archive
  • Contact
توضیحات :
این وبلاگ جهت آشنایی مردم با داستانهای که در قرآن نقل شده به وجود آمده است تا مردم از این داستانها پند بگیرند.
منوی اصلی
آمار بازدید
لوگوی ما
آخرین مطالب


نویسنده : مهدی

تاریخ ارسال مطلب : دوشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1390 - 11:23 ق.ظ | نسخه چاپی


این داستان در سوره :

الف) سورة البقره (2)، آیات 29 - 39

ب) سورة ص (38) ، آیات 71 - 85

ج) سورة اعراف (7)، آیات 11 - 27

د) سورة حِجر (15) ، آیات 26 - 44

ه ) سورة اسراء (17) ، آیات 61 - 65

و ) سورة طه (20) ، آیات 116 - 124

در قرآن کریم آمده است.

برای مشاهده معنی این قسمت از سوره ها به ادامه مطلب بروید.الف) از سورة البقره 2، آیات 29 - 39

اواست که هرچه در زمین هست همه را برای شما آفرید آنگاه به آسمان پرداخت و آنها را هفت آسمان کرد؛ او به همه چیز دانا است.
آنگاه که پروردگارت به فرشت گان گفت : می خواهم در زمین یک جانشینی بسازم گفتند: آیا کسی را درآن می سازی که درآن فساد کند و خونها بریزد، درحالی که ما تسبیحگوی حمد تو ئیم و تورا تقدیس می کنیم؟ گفت : من چیزی را می دانم که شما نمی دانید.
و نامها را همه ( یعنی نامهای همه چیز ر ا) به آدم آموخت سپس آنها را برفرشتگان عرضه کرد وگفت : اگر راست می گوئید مرا از نام اینها باخبر کنید.
گفتند: تو سبحانی ! ما علمی نداریم مگر آنچه تو به ما آموخته ای، و تویی که دانا و چاره سازی.
گفت: ای آدم! ایشان را از نامهایشان باخبر کن! پس چون آنها را از نامهایشان باخبر کرد، گفت: آیا به شما نگفتم که من از نهانیهای آسمانها و زمین آگاهم و چیزی را که اظهار می دارید وآنچه را پنهان می کردید می دانم.
وآنگاه که به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید، پس سجده کردند جز ابلیس ؛ خودداری کرد و گردنکشی نمود و از کافران بود.
وگفتیم: ای آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و ازآن هرچه دلتان بخواهد به خوشدلی بخورید و به این درخت نزدیک مشوید وگرنه از ستمکاران خواهید شد.
پس شیطان آنها را لغزاند و ازآنچه در آن بودند بیرونشان کرد . گفتیم: فرود شوید؛ دشمن همدیگر باشید؛ تا مدتی درزمینْ جایگاه و بهره وری خواهید داشت.
پس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد؛ و [الله] توبه اش را پذیرفت، که او توبه پذیر و مهربان است.
گفتیم: همه تان از آن (یعنی از آسمان ) فرود شوید . پس هرگاه هدایتی از جانب من به شما برسد کسانی که پیرو هدایت من شوند نه ترسی برآنها خواهد بود و نه اندوهگین خواهند شد . و کسانی که کافر شوند و نشانه های ما را تکذیب کنند آنها اهل آتشند و درآن جاویدان خواهند بود.
ب) از سورة ص 38 ، آیات 71 - 85
آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت : می خواهم بشری را از گِل بیافرینم.
پس چون اورا ساختم و از روح خودم در او دمیدم، ب ه خاطرش به سجده بیفتید.
پس فرشتگان همگی دسته جمعی سجده کردند.
جز ابلیس [که] گردنکشی نمود و ازکافران بود.
گفت: ای ابلیس! چه چیزی تو را از سجده کردن برآنچه من با دستهای خودم آفریده بودم بازداشت؟ آیا خودت را بزرگتر پنداشتی یا از برتران بودی؟
گفت: من از او بهترم، مرا ازآتش و او را از گِل آفریده ای.
گفت: بیرون شو که تو رانده شده ای.
و نفرین من تا روز رستاخیز برتو بادا.
گفت: پروردگارا ! تاروز رستاخیز به من مهلت بده.
گفت: تو از مهلت داد هشدگانی.
تا روزی که وقتش معلوم است.
گفت: به عزتت سوگند که همه شان را خوا هم فریفت .
مگر آن عده از بندگانت که گزیدگانِ ویژه اند.
گفت: پس الحق و من حق می گویم .
جهنم را از تو و همه ی کسانی ازآنها که پیروِ تو شوند پرخواهم کرد .
ج) از سورة اعراف 7، آیات 11 - 27
ما شما را آفریدیم سپس تصویرتان را ساختیم سپس به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید؛ پس سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود .
الله به ابلیس  گفت : چه چیزی مانع تو شد که سجده نکنی وقتی به تو دستور دادم؟ گفت: من بهتر از اویم؛ مرا از آتش و اورا از گِل آفریده ای .
گفت: ازآن (یعنی از آسمان ) فرود شو . تورا نسزد که درآن سربزرگی ورزی . تو از کوچک شدگانی.
گفت: به من مهلت بده تا روزی که برانگیخته می شوند.
گفت: تو از مهلت داده شدگانی.
گفت: به آن علت که مرا فریفتی، راه راستِ تورا برآنها خواهم بست.
سپس از برابرشان و از پشت سرشان و از سمتِ راستشان و از سمتِ چپشان برآنها خواهم تاخت، و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت.
گفت: از آن بیرون شو سرافکنده و سرکوب خورده . هرکس ازآنها دنباله روِ تو شود دوزخ را از همه ی شما پر خواهم کرد.
و، ای آدم! تو و جفتت در بهشت ساکن شوید و از هرجا دلتان می خواهد بخورید، و به این درخت نزدیک مشوید که از ستمگران خواهید شد .
پس شیطان وسوسه شان کرد تا آنچه از زشتیهایشان پوشیده بود را بر ایشان آشکار سازد، و گفت که پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرده است مگرکه [با خوردن میوه اش] دو فرشته یا از جاودانان خواهید شد.
و برایشان سوگند خورد که من نسبت به شما از خیرخواهانم.
پس آ نها را فریفت و [درخت را] نشانشان داد. و چون از [میوة] درخت چشیدند زشتیهایشان برآنها آشکار شد، و شروع کردند به پیچاندن برگهای [درختان] بهشت بر خودشان. پروردگارشان آنها را ندا زد که آیا شما را ازآن دودرخت منع نکرده بودم و نگفته بودم که شیطان برای شما یک دشمن آشکار است.
گفتند: پروردگارا به خودمان ستم کرده ایم و اگر ما را نیامرزی و برما رحمت نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود.
گفت: فرود شوید؛ دشمن همدیگر باشید؛ تا مدتی درزمینْ جایگاه و بهره وری خواهید داشت.
گفت: درآن زندگی خواهید کرد، در آن خواهید مرد و ازآن بی رون خواهید آمد.
ای فرزندان آدم ! ما برشما پوششی و پری فروفرستادیم که زشتیهایتان را بپوشاند، و پوشش تقوی را، و آن بهتر است. این ازآیاتِ الله است شاید تذکر کنند.
ای فرزندان آدم ! مبادا شیطان آنگونه که پدر و مادرتان را از بهشت راند و پوشش ایشان را از ایشان برکشید تا زشتیهایشان را به ایشان نشان بدهد، شما را بفریبد و ازدین بیرون بکشد ؛ او و قبیله اش شما را ازجایی می بینند که نمی بینیدشان؛ ما شیطانها را اولیای کسانی قرارداده ایم که ایمان ندارند.
د) از سورة حِجر 15 ، آیات 26 - 44
انسان را از گلِ رسی از گلِ گرمِ بدبویی آفریدیم.
و جن ها را پیش از آن از آتشِ جانسوزی آفریدیم.
آنگاه که پروردگارت به ملائکه گفت : من می خواهم بشری را از گلِ رس از گلِ گرمِ بدبویی بیافرینم.
پس چون ساختمش و از روحم در او دمیدیم بر او به سجده بیفتید.
پس ملائکه همگی با هم سجده کردند .
جز ابلیس [که] نخواست از سجده کنندگان باشد.
گفت: ای ابلیس! تورا چه شده است که همراهِ سجده کنندگان نیستی؟ گفت: من حاضر به سجده کردن بر بشری نیستم که اورا از گلِ رسی از گلِ گرمِ بدبویی آفریده ای.
گفت: اگر چنین است ازآن (از آسمان ) بیرون شو که تو سنگسارشده هستی.
و تا روز حسابرسی برتو لعنت خواهد بود.
گفت: پروردگارا ! اگر چنین است تا روزی که برانگیخته میشوند به من مهلت بده.
گفت: تو از مهلت داده شدگانی.
تا روزِ وقتِ تعیین شده.
گفت: پروردگارا ! بسبب آنکه مرا فریفتی برایشان در زمین آرایش ایجاد خواهم کرد و همه شان را خواهم فریفت.
جز بندگانِ تو از ویژگانشان.
گفت: این راهی راست است به سوی من.
تورا بر بندگان من دستِ زوری نخواهد بود مگر کسانی از فریب خوردگان که پیرو تو شوند.
و دوزخ وعده گاه همه شان خواهد بود.
آن را هفت در است، برای هر دری بخش مشخصی از آنها تقسیم خواهند شد .
ه ) از سورة اسراء 17 ، آیات 61 - 65
آنگاه که به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید . پس سجده کردند جز ابلیس که گفت: آیا برکسی سجده کنم که از خاک آفریده ای؟
و گفت: آیا به خیال خودت این است که بر من برتریش داده ای ! اگر تا روز قیامت به من مهلت بدهی ریشه ی نوادگانش را برخواهم کند جز اندکی از آنها.
گفت: برو! هرکه از آنها پیرو تو شود جزایتان جهنم خواهد بود، جزایی وافر.
هرکه ازآنها را که بتوانی با صدایت به حرکت درآور، سواره ها و پیاده هایت را برسرشان گسیل دار، در مال و اولاد با آنها مشارکت کن، و به آنها وعده بده؛ وعده ای که شیطان به آنها می دهد جز فریب نیست.
تورا بر بندگان من سلطه ای نخواهد بود، و همان بس که پروردگارت وکیل است.
و ) از سورة طه 20 ، آیات 116 - 124
آنگاه که به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید . پس سجده کردند جز ابلیس که خودداری ورزید.
گفتیم: ای آدم ! این دشمنِ تو و [دشمن ] همسر تواست؛ مبادا ازبهشت بیرونتان کند و به بدبختی افتی.
حق تواست که درآن گرسنه و برهنه نشوی و تشنه و جگرداغ نمانی.
پس شیطان وسوسه اش کرد وگفت: ای آدم! آیا درخت جاودانگی و ملک ی که پوسیده نمی شود ( یعنی سلطنتی که از بین نمی رود ) را به تو نشان دهم؟
پس، از آن خوردند و زشتی شان بر آنها ظاهر شد و شروع کردند به پوشاندنِ برگِ درختِ بهشت بر خودشان. و آدم از پروردگارش نافرمانی کرد و گمراه شد.
سپس پروردگارش اورا برگزید و توبه اش را پذیرفت و هدایت کرد.
گفت: همه تان از آن فرود شوید، بعضی تان بربعضی دشمن . پس هرگاه هدایتی از جانب من به شما برسد، هرکس پیرو هدایت من شود نه گمراه خواهد شد و نه بدبختی خواهد دید.
و هرکس از ذکرِ من روگردان شود برایش یک زندگیِ تنگ خواهد بود و اورا روز قیامت برخواهیم انگیخت نابینا
گوید: پروردگارا ! چرا مرا نابینا برانگیخته ای درحالی که بینا بوده ام؟
گوید: آنگونه که نشانه های ما به تو رسید و فراموشش کردی همانگونه امروز فراموش می شوی.


منابع: 

قرآن کریم

کتاب داستان های قرآنی(تهیه شده برای نشر الکترونیک توسط امیرحسین خنجی)